NIJE SAN - TOWER DIJELI 100 BODOVA SVAKI DAN!

NIJE SAN - TOWER DIJELI 100 BODOVA SVAKI DAN!

12.04.2019

Za sve korisnike našeg GOLDEN TOWER programa organizirali smo nagradnu igru u kojoj nagrađujemo vaše kupovine u Tower Centru. Od 15. travnja do 30. lipnja svakog dana možete osvojiti 100 bodova, a jedanput mjesečno čak 1.000 bodova na vašem GOLDEN TOWER računu, bilo na kartici ili aplikaciji. Važno je reći da 100 bodova vrijedi 100 kuna u potrošnji u trgovinama TOWER CENTRA koje sudjeluju u programu. Svakom kupnjom kojom registrirate bodove na GOLDEN TOWER računu dobivate mogućnost da osvojite 100 ili 1.000 bodova. O vašem dobitku biti ćete obaviješteni u trgovini kod provlačenja kartice, ili od strane djelatnika centra na info pultu na 4.katu gdje ćete vaše bodove pribrojiti kartici i krenuti u daljnju potrošnju. Razlog više za kupovinu – jer Tower nagrađuje svaki dan! 

U nastavku pronađite pravila nagradne igre:

Ur. Broj: 93/2019

Rijeka, 25.03.2019.

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09) Tower Center Rijeka d.o.oStrossmayerova 16, 51000 Rijeka, donosi slijedeća:


PRAVILA NAGRADNE IGRE

„TOWER NAGRAĐUJE SVAKOG DANA“


Članak 1.

Priređivač nagradne igre pod nazivom „TOWER NAGRAĐUJE SVAKOG DANA“ je Tower Center Rijeka d.o.o. Strossmayerova 16, Rijeka.

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe priređivača te unapređenja i prodaje u trgovinama u Tower centru Rijeka.

Članak 2.

Nagradna igra održava se u trgovinama Tower centra Rijeka u razdoblju od 15.04.2019. do 30.06.2019.

Članak 3.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija biti će objavljena na internetu dana 14.04.2019.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju građani korisnici Golden Tower kartice koji u razdoblju od 15.04.2019. do 30.06.2019. ostvare jednokratnu kupnju u ukupnoj vrijednosti većoj od 100,00 kuna u trgovinama Tower Centra Rijeka i registriraju na Golden Tower kartici (minimalno) 1 bod (Na Golden Tower kartici za svakih potrošenih 100 kuna odobrava se 1 bod). Svi korisnici koji su registrirani imenom i prezimenom i zadovolje navedeni uvjet o određenom danu ulaze u bazu podataka Golden Tower kartice iz koje se  elektronskim putem nasumično izvlače dobitnici nagrada. Svakog dana izvlači se jedan dobitnik koji je u tome danu zadovoljio gore navedene uvjete. Dobitnik se ne izvlači u danima u kojima su trgovine Tower Centra Rijeka zatvorene. Svaki dobitnik mora priložiti original računa kupnje na osnovi koje sudjeluje u nagradnoj igri.

Članak 5.

Svaki kupac može sudjelovati sa neograničenim brojem kupnji u najmanjoj vrijednosti od 100,00 kn.

Članak 6.

Fond nagrada sastoji se od:


  1. 73 nagrade x 100 bodova na GOLDEN TOWER kartici (1 bod=1 kuna u potrošnji) koje se dodjeljuju svakog dana od 15.04.2019. do 30.04.2019. izuzev 21.04.2019. (Uskrs) i 01.05.2019. (Prvi Maj) jer na taj trgovine ne rade, te na 02.05.2019. i 01.06.2019. kada se dodjeljuje 1.000 bodova
  2. 2 x 1.000 bodova u GOLDEN TOWER kartici svakog prvog radnog dana u mjesecu tj. 02.05.2019. i 01.06.2019. 

Ukupni fond nagrada iznosi 9.300,00 kuna (s PDV-om). 

Članak 7.

Dobitnici se izvlače svakog radnog dana trgovina centra rade u periodu od 15.04.2019. do 30.06.2019. 

Članak 8.

Imena dobitnika bit će objavljena na Internet stranici www.tower-center-rijeka.hr  i to:  

05.05.2019. za dobitnike izvučene od 15.04.2019. do 30.04.2019.

05.06.2019. za dobitnike izvučene od 02.05.2019. do 31.05.2019.

05.07.2019. za dobitnike izvučene od 01.06.2019. do 30.06.2019. 

Članak 9.

Dobitnici svoje nagrade mogu podići u operativnom sjedištu priređivača «Tower Center Rijeka» d.o.o. u Rijeci, J.P.Kamova u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje osobne iskaznice.

Članak 10.

Preuzimanjem nagrada prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 11.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 12.

Nagradna igra se može prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem dnevnog tiska.

Članak 13.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade svoju suglasnost i budu objavljena na internetu.

Članak 14.

Priređivač se obvezuje 5% (465,00 kn) utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 14.

U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Rijeci.

U Rijeci,  25.03.2019.

Za Tower Center Rijeka d.o.o.:

Strossmayerova 16, Rijeka

Maja Baković


Pravila odobrena od Ministarstva financija 

KLASA: UP/I-460-02/19-01/181

URBROJ: 513-07-21-01-19-2

Zagreb, 02. travanj 2019.    OBAVIJESTI