Pravila nagradnog natječaja “Ilustriraj i stiliziraj”

Pravila nagradnog natječaja “Ilustriraj i stiliziraj”

02.11.2019

Članak 1. Organizator

Organizator nagradnog natječaja pod nazivom “Ilustriraj i stiliziraj” je Tower Center Rijeka d.o.o., Strossmayerova 16, Rijeka OIB: 84184387126, dalje u tekstu „Organizator“. Nagradni natječaj se priređuje u cilju promidžbe modnog sadržaja Tower centra Rijeka.

Članak 2. Trajanje

Nagradni natječaj započinje 2. studenog 2019. i traje do 2. prosinca 2019.

Članak 3. Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju osobe starije od 16 godina koje su građani Republike Hrvatske. U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati djelatnici Organizatora i osobe koje su u radnom odnosu ili na drugi način zaposlene u pravnim osobama ili obrtima koji posluju u Tower Centru Rijeka. 

Članak 4. Način sudjelovanja i opis natječaja

Za sudjelovanje u natječaju potrebno je dostaviti modnu ilustraciju na e-mail adresu: info@tower-center-rijeka.hr. Ilustracija mora biti dostavljena u digitalnom obliku (format JPEG ili PDF) putem maila u kojem treba biti link za download prijavljenog rada. Ilustracija mora biti u rezoluciji od minimalno 650 DPI (kako bi bila pogodna za tisak) te treba biti u dimenziji 145 x 300 mm.

Nagrađuju se tri sudionika (za prvo, drugo i treće mjesto) s najkreativnijim radom/ ilustracijom po izboru Organizatora.

Svaki sudionik u nagradnom natječaju može sudjelovati samo jednom.

Slanjem svog rada, sudionici prihvaćaju Pravila nagradnog natječaja.

Članak 5. Diskvalificiranje

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionike natječaja koji prekrše ova pravila ili se koriste lažnim profilima.

Članak 6. Rezultati natječaja i preuzimanje nagrade

Ime dobitnika će biti objavljeno 14. prosinca 2019. na Facebook stranici Tower Centera Rijeka, a njihovi radovi bit će izloženi u Tower centru Rijeka u sklopu izložbe svjetski poznate modne ilustratorice Maye Beus, od 14. prosinca do 25. prosinca 2019 godine. Dobitnici će nagradu moći preuzeti u Tower Centeru Rijeka (4. kat na info pultu). Preuzimanjem nagrade prestaju sve obveze Organizatora nagradnog natječaja prema Dobitnicima.

Članak 7. Nagrada

Sudionici u ovom nagradnom natječaju mogu osvojiti sljedeće nagrade: 1. Mjesto – Varteks poklon bon u vrijednosti od 1.000 kuna ; 2. Argentum  poklon bon u vrijednosti od 500 kn; 3 mjesto – Tower Center – 300 bodova na Golden Tower kartici. Nagrada se ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se može prenijeti na drugu osobu.

Članak 8. Zaštita osobnih podataka

Voditelj obrade osobnih podataka:  TOWER CENTER RIJEKA d.o.o.. Službenik za zaštitu osobnih podataka: tower.center.sluzbenik.zop@cushwake.com

Kategorija osobnih podataka koje Voditelj Obrade obrađuje:  za sudjelovanje u natječaju igri obrađuju se ime i prezime, e-mail adresa. Za sudionike u nagradnoj igri fotografije mogu biti objavljene skupno ili pojedinačno u svim digitalnim komunikacijskim kanalima koje koristi Tower Center, što je uvjet sudjelovanja u nagradnoj igri.

Svrha obrade osobnih podataka: Sudjelovanje u natječaju igri Voditelja Obrade, identifikacija pobjednika na nagradnoj igri radi uručenja nagrade te promocija Tower Centra.

Način obrade osobnih podataka:  TOWER CENTER može objaviti FOTOGRAFIJE rada i uručenja nagrada na svojim digitalnim komunikacijskim kanalima (web, Instagram, Facebook, digitalnom mozaiku u centru). 

TOWER CENTER obrađuje Vaše osobne podatke uz primjenu svih propisanih i prikladnih pravnih, organizacijskih i tehničkih mjera zaštite osobnih podataka, a minimalno sljedećim mjerama sigurnosti: back-up, antivirusni programi, antimalware programi, logon auditing. Vaši će podaci biti obrađivani isključivo od strane ovlaštenih osoba Voditelja Obrade. Primatelji osobnih podataka: uz iste uvjete, podaci se mogu obrađivati i od strane vanjskih pružatelja usluga – izvršitelja obrade osobnih podataka koji za Voditelja obrade obavljaju poslove upravljanja trgovačkim centrom, pružaju informatičke ili marketinške usluge.

Pravna osnova obrade podataka:  Osobni podaci se prikupljaju temeljem Vaše privole. Obradi podataka u ovu svrhu možete se u svakom trenutku usprotiviti stoga ista vrijedi do opoziva što u bilo kojem trenutku možete ostvariti pisanim putem na adresu Voditelja Obrade ili službenika za zaštitu osobnih podataka. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije njenog povlačenja.

Povlačenjem privole dolazi do isključenja iz natječaja.

Razdoblje pohrane osobnih podataka: Podaci se pohranjuju na razdoblje od 5 godina  od završetka nagradne igre. Povlačenjem privole se isti više neće koristiti za tu svrhu. Razdoblje čuvanja je određeno zakonskim zastarnim rokovima za ostvarenje prava iz nagradne igre.

Vaša prava: Pravo na povlačenje privole -  u svakom trenutku povući privolu kontaktiranjem Voditelja obrade ili službenika za zaštitu osobnih podataka. Pravo na pristup osobnim podacima dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci, informacije o svrsi obrade, kategorijama podataka koji se obrađuju, primateljima, vremenu pohrane, te postojanju prava da se zatraži ispravak, brisanje, ograničenje obrade ili prigovor na obradu Pravo na ispravak - zatražiti ispravak netočnih podataka ili dopuniti nepotpune podatke koji se na Vas odnose Pravo na brisanje - brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose pod određenim uvjetima, osim ukoliko njihovo čuvanje nije propisano zakonom Pravo na ograničenje obrade osobnih podatka - ishoditi ograničenje obrade koje se na Vas odnose pod određenim uvjetima Pravo na ulaganje prigovora na obradu Imate uvijek pravo uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka Pravo na prenosivost podataka Imate pravo prenijeti svoje osobne podatke kod drugog voditelja obrade, a ukoliko je tehnički izvedivo, prijenos će se izvršiti automatiziranim putem. Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, HR - 10 000 Zagreb, Tel. 00385 (0)1 4609-000, Fax. 00385 (0)1 4609-099, E-mail: azop@azop.hr, web: www.azop.hr.

PRIJAVOM NA NATJEČAJ DAJETE VAŠU IZRIČITU PRIJAVU ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA PREMA OVIM PRAVILIMA

Članak 9. Opće odredbe

Sudionici automatski prihvaćaju aktualna službena pravila samom prijavom za sudjelovanje na nagradnom natječaju. 

Sudionici ovog natječaja odriču se prava na autorsku naknadu i autorska prava/ vlasnička prava prenose na Tower center Rijeka. Tower centar Rijeka prijavljene radove ima pravo koristiti u svoje promotivne svrhe bez vremenskog i geografskog ograničenja te ima pravo umnažati, kopirati i javno prikazivati radove u bilo kojem formatu i u bilo kojim dimenzijama.

Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni. Organizator ili bilo koje poduzeće angažirano od strane Organizatora za izvršenje nagradnog natječaja ne preuzimaju odgovornosti i otklanjaju bilo kakvu vrstu odštete ili nadoknade u vezi troškova, oštećenja ili gubitka nastalog zbog kašnjenja radi nedostatka u provedbi nagradnog natječaja, te tijekom sudjelovanja u istom.

U Rijeci, 30. listopada 2019., Tower Center Rijeka d.o.o.


EVENTI