Pravila o ulasku životinja u trgovački centar


Posjetiteljima je dopušten ulazak u Tower Center Rijeka sa psom ili mačkom, uz primjenu sljedećih pravila:

  • Psi, bez obzira na veličinu, moraju biti na povodcu, u rukama imatelja ili u košari, tijekom cijelog boravka u centru.
  • Ako se pas vodi na povodcu mora imati i brnjicu.
  • Mačke moraju biti u rukama imatelja ili u košari, tijekom cijelog boravka u centru.
  • Svaki posjetitelj centra može unijeti najviše jednog psa ili mačku.
  • Nije dopušten ulazak u centar sa opasnim psima koji su kao takvi definirani Pravilnikom o opasnim psima.
  • Imatelji pasa i mačaka obvezni su odmah očistiti prostor ako je životinja obavila nuždu ili ako je na drugi način zaprljala prostor centra. Ukoliko imatelj životinja ne postupi na taj način, uprava centra je ovlaštena samostalno provesti čišćenje na trošak imatelja životinje. Trošak čišćenja iznosi 100,00 kuna.

Uprava Centra ovlaštena je zatražiti od posjetitelja koji ne poštuje navedena pravila da bez odgode iznese životinju iz Centra.

Svaka trgovina može samostalno odrediti dopuštenost i uvjete ulaska u prostor sa životinjom.

Kontakt


Adresa:
Janka Polića Kamova 81A
Pećine - Rijeka

Telefon: 051 403 815

E-mail:
info@tower-center-rijeka.hr

Scroll to top
Update cookies preferences