PRAVILA PRIVATNOSTI


Sukladno zahtjevima Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018), društvo TOWER CENTER RIJEKA d.o.o. (Voditelj Obrade), koje upravlja trgovačkim centrom Tower Center Rijeka (Tower Center Rijeka) poštuje i uvažava privatnost posjetitelja Centra i web stranice te u nastavku ovih pravila privatnosti pruža osnovne informacije o obradi osobnih podataka.

Ova Pravila privatnosti odnose se na podatke koji se prikupljaju korištenjem web stranice www.tower-center-rijeka.hr te druge aktivnosti obrade osobnih podataka koje provodi Voditelj Obrade u sklopu djelatnosti upravljanja Tower Centrom Rijeka.

Informacije koje slijede imaju za cilj pružiti Vam pregled o obradi osobnih podataka i upoznati Vas s pravima ispitanika u vezi s obradom osobnih podataka. Voditelj Obrade ulaže znatne napore u zaštitu osobnih podataka vodeći se načelima zakonite, poštene, transparente, ograničene, pouzdane, točne i cjelovite obrade osobnih podataka.

Voditelj Obrade poduzima razne mjere u pojedinim aktivnostima obrade kako bi na što razumljiviji i jednostavniji način informirao ispitanike o tome koje podatke prikuplja, kako ih koristi i koliko dugo pohranjuje. Kako bismo olakšali komunikaciju i informiranje svih zainteresiranih strana, javno su dostupni kontaktni podaci Službenika za zaštitu podataka.

Voditelj obrade osobnih podataka

Tower Center Rijeka d.o.o., Rijeka, Strossmayerova 16, OIB 84184387126
Tel.: 051 403 815
e-mail: info@tower-center-rijeka.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka

e-mail: tower.center.sluzbenik.zop@kvadratiupravljanje.hr


1. Kolačići

Za više obavijesti o prikupljanju Vaših osobnih podataka putem kolačića (cookiesa) upućujemo Vas na našu Izjavu o kolačićima.

2. Golden Tower Card program

Golden Tower Card program je program vjernosti Tower Centra Rijeka u sklopu kojeg registrirani korisnici imaju mogućnost prikupljanja bodova radi ostvarenja pogodnosti. Detaljni podaci o programu su dostupni na https://tower-center-rijeka.hr/o-golden-kartici. Radi provođenja Golden Tower Card programa vjernosti i ostvarenja pogodnosti koje nudi Tower Center Rijeka prikuplja osobne podatke na korisničkom računu putem mobilne aplikacije i kartice ili osobno od sudionika kojem se izdaje kartica vjernosti, sve uz privolu sudionika. Prikupljaju se sljedeći osobni podaci: ime, prezime i datum rođenja, adresa, spol, telefonski broj, te podaci o kupnjama u trgovinama Tower Centra Rijeka za koje se dodjeljuju bodovi na Golden Tower Card korisničkom računu uz evidentiranje trgovine, vrijeme kupnje, iznosa kupnje i broja sakupljenih bodova. Mobilna aplikacija prikuplja i broj mobitela ili e-mail adresu zbog sigurnosti korisnika radi verifikacije korisničkog računa. Ukoliko je korisnik dao posebnu privolu, mogu se prikupljati i podaci o interesima korisnika programa radi prilagođavanja sadržaja i vrste promotivnih poruka i poruka o pogodnostima. Prilikom ulaska u program sudionici dobivaju posebnu detaljnu obavijest o obradi osobnih podataka.

Radi osiguranja poštenog korištenja pogodnosti programa i provjere da je kupnja stvarno obavljena, može se zatražiti od trgovine da kao uvjet upisa bodova na korisničkom računu slika račun. Podaci iz računa se ne koriste i vidljivi su samo ovlaštenim osobama.

Digitalni kuponi Tower Centra:  Znamo da volite kupone s popustima i to je jedna od pogodnosti zbog koje ćete zavoljeti našu aplikaciju još više! Aplikacija Tower Centra Rijeka nudi digitalne kupone s popustima i poklonima u brojnim trgovina centra, kao i Golden kupon Tower Centra Rijeka koji donosi dodatne bodove na vašu Golden Tower karticu. Otkrijte odlične pogodnosti i samo u par klikova uživajte u još povoljnijem i zabavnijem shoppingu. Potrebno je aktivirati željeni kupon u aplikaciji, QR kod pokazati na blagajni prodajnog mjesta koji nudi kupon zbog verifikacije i to je to. Aplikacija također prikuplja podatke o iskorištenim kuponima radi  prilagođavanja sadržaja i vrste promotivnih poruka i poruka o pogodnostima i to vrijeme kupnje i trgovinu. Ako se korisnik registrira u mobilnu aplikaciju putem Facebook računa prenose se podaci iz Facebooka: ime, prezime, datum rođenja, telefonski broj ili email adresa, uz mogućnost prijenosa podataka o interesima, a koriste se u svrhu jednostavnije registracije i personaliziranog sadržaja aplikacije.

Pravna osnova temeljem koje se prikupljaju osobni podaci u Tower Golden Card programu je privola ispitanika. Prikupljanje podataka vezanih uz korištenje kupona temelji se i na legitimnom interesu Voditelja obrade uz procjenu da Voditelj obrade kada daje pogodnost koja ima ekonomsku vrijednosti, ima interes imate podatke o korištenju te pogodnosti i za svrhe izravnog marketinga.

Obrada može uključiti profiliranje obavljenih kupovina u Tower Centru Rijeka, ali ne i automatsko donošenje odluka. Takva obrada se u pravilu obavlja automatski radi ciljanog upućivanja promotivnog materijala i drugih marketinških akcija i samo za one kupnje za koje svojevoljno registrirali bodove na svom korisničkom računu, ako ste na funkciju pristali.

Za upućivanje promotivnog sadržaja, uz privolu ispitanika, Voditelj Obrade može prikupljati i adresu, adresu elektronske pošte te broj telefona/mobitela.

U slučaju sumnjivih transakcija (učestalih, posebno vrijednih) i slično Tower Center može kontaktirati trgovinu radi provjere korištenja kartice u skladu s pravilima, u kojem slučaju može doći do otkrivanja imena korisnika kartice pogotovo radi utvrđenja ako se radi o zaposleniku trgovine i mogućih zlouporaba.

Prikupljeni bodovi u određenoj kalendarskoj godini vrijede do 28.02. ili eventualno 29.02. iduće kalendarske godine. Svi neiskorišteni bodovi prikupljeni u prethodnoj kalendarskoj godini, dana 28.02. ili eventualno 29.02. automatski se brišu sa korisničkog računa.

3. Newsletter

Za slanje biltena – newslettera Voditelj Obrade prikuplja adresu elektronske pošte osobe koja je istu izričito prijavila. E-mail adresa se prikuplja na temelju privole. Privola se izražava označavanjem polja „Prihvaćam Pravila privatnosti“ i „Prijavi se“.

Obrada osobnih podataka se odvija do opoziva privole ili do prestanka upućivanja newslettera. Privolu se može povući pritiskom funkcije „Odjavi se“ ili „Unsubscribe“ na newsletteru, pisanim putem na e-mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka ili na adresu Voditelja obrade.

Želiš li znati sve novosti iz Tower Centra Rijeka? Prijavi se na Tower newsletter i prvi saznaj sve novosti, popuste, akcije i pogodnosti koje ti nudi Tower Center Rijeka!

 [Unesi svoju email adresu] 

Klikom na gumb „Prijavi se“ dajete svoje privolu za primanje newslettera. Imate pravo u bilo kojem trenutku, povući svoju privolu, odnosno, tražiti brisanje svoje e-mail adrese iz naše baze podataka za slanje newslettera – bilo klikom na link ‘odjava’ koji se nalazi na dnu e-mailova koje primate ili slanjem zahtjeva na e-mail adresu info@tower-center-rijeka.hr.

Prihvaćam Pravila privatnosti // PRIJAVI SE

4. Videonadzor

Voditelj Obrade provodi sustavni i cjeloviti videonadzor javno dostupnih otvorenih i zatvorenih prostora u Tower Centru Rijeka. Obrada osobnih podataka videonadzorom provodi se radi zaštite osoba i imovine. Provedba videonadzora povjerena je specijaliziranom društvu Prosigur usluge d.o.o. za pružanje usluga tjelesne i tehničke zaštite. Mjere videonadzora provode se u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka uz primjenu internih pravila koja osiguravaju povjerljivost prikupljenih podataka i njihovo korištenje isključivo radi ispunjenja gore navedene svrhe. Snimke se čuvaju na sustavu kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe, za razdoblje koje nije duže od 6 mjeseci,  osim ako je zakonom propisan duži rok čuvanja ili ako su dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku.

Pravna osnova obrade osobnih podataka putem videonadzora je legitimni interes Tower Centra Rijeka.

5. Podaci koji se prikupljaju prilikom slanja poruka putem web stranice

Za slanje poruka putem rubrike „kontakt“ na web stranici, Tower Center Rijeka prikuplja najmanje sljedeće osobne podatke: ime, prezime, e-mail adresa i drugi osobni podaci koje sam korisnik upiše u polje „poruka“. Svrha prikupljanja navedenih osobnih podataka je omogućavanje kupcima, posjetiteljima trgovačkog centra i posjetiteljima web stranice da njenim putem stupe u kontakt s Tower Centrom Rijeka i postave upite vezane uz Centar. Svojevoljnim upisom svojih osobnih podataka i označavanjem polja „Suglasan sam s obradom osobnih podataka koje sam naveo u upitu u skladu s pravilima privatnosti, pošiljatelj daje jasnu privolu Tower Centru Rijeka privolu za obradu osobnih podataka u skladu s odredbama ove točke.

Podaci se prikupljaju temeljem privole ispitanika koja je dana prilikom slanja poruke, sa svrhom odgovaranja na upite ispitanika.

6. Nagradne igre

Za nagradne igre Voditelj obrade može obrađivati osobne podatke nužne za njihovu provedbu: ime i prezime, adresa, broj telefona, email adresa, broj računa izdanog prilikom kupnje u trgovinama Centra i drugi eventualni podaci koji ovisi o specifičnosti nagradne igre i navedeni su u njenim pravilima. 

Podaci se prikupljaju temeljem privole, koja se daje prilikom prijave na nagradnu igru, a bez navedene privole nije moguće sudjelovanje u nagradnoj igri. 

Ime prezime, prezime i mjesto stanovanja se mogu objaviti radi osiguranja poštivanja zakonskih obveza Voditelja obrade i transparentnosti provedbe nagradne igre. 

Fotografije dobitnika s dodjele nagrade mogu se objaviti na medijskim kanalima Centra (web stranica, Facebook, newsletter itd.) na temelju legitimnog interesa društva, pri čemu interesi ispitanika da se ne objavi fotografija ne pretežu nad ovim legitimnim interesom. Ako se ispitanik iskoristi svoje pravo na ograničenje obrade i zatraži da se fotografija ne objavi, Voditelj obrade će udovoljiti tom zahtjevu.

Prestanak obrade osobnih podataka i brisanje: istekom godine u kojoj je prošlo 5 godina od  završetka nagradne igre radi eventualnih prigovora, a u skladu s općim zastarnim rokom.

7. Posjetitelji Centra – izgubljeno- nađeno/ pritužbe

Radi rješavanja pritužbi posjetitelja Centra prikupljaju se ime i prezime i najmanje jedan podatak s ostvarenje kontakta pri odgovoru na pritužbu, kao što su broj telefona, email adresa ili poštanska adresa. Pravna osnova obrade je legitimni interes Voditelja obrade u čuvanju tih podataka radi rješavanja pritužbe. Vrijeme pohrane je 5 godina od isteka godine u kojoj je pritužba dana s obzirom na trajanje općeg zastarnog roka ili temeljem posebnog zakona ako je primjenjiv.

Radi vraćanja izgubljenih stvari u Centru Voditelj obrade prima zahtjeve za povrat izgubljenih stvari: prikupljaju se ime i prezime i najmanje jedan podatak za ostvarenje kontakta za pronađene stvari, kao što su broj telefona, email adresa ili poštanska adresa. Vrijeme pohrane osobnih podataka je 5 godina od isteka godine u kojoj je prijavljen gubitak stvari dana s obzirom na trajanje općeg zastarnog roka.

8. Posjetitelji – Wi-Fi

Besplatni Wi-Fi sustav koristi MAC broj uređaja. MAC broj je spremljen samo tijekom razdoblja kada uređaj koristi WiFi mrežu.

Pravna osnova obrade MAC broja je privola ispitanika koju daje prilikom ulaska u sustav, dodatno radi izvršenja ugovora između Voditelja obrade i ispitanika koji pristupa sustavu jer njegov rad bez MAC adrese nije moguć.

9. Fotografije događaja u Centru

Tower Center Rijeka može fotografirati, radi svoje arhive i potreba objave na web stranici, razne organizirane javne događaje u Centru, kao što su koncerti, zabavni programi i slično koji se odvijaju u javno dostupnim prostorima u Centru.

Pravna osnova te obrade je legitimni interes Tower Centra Rijeka.

10. Način obrade i primatelji

Osobni podaci mogu biti učinjeni dostupnim pojedinim ugovornim partnerima Tower Centra Rijeka. Upravljanje Centrom je povjereno specijaliziranom društvu M2 UPRAVLJANJE PLUS d.o.o., iz Zagreba, Heinzelova 33, OIB 18363637837, kojemu mogu ovisno o pojedinim situacijama biti dostupni svi podaci.

Podaci iz sustava videonadzora dostupni su i društvu za zaštitu osoba i imovine Prosigur usluge d.o.o, Rijeka, Milutina Baraća 21, OIB: 36668906636 a mogu biti dostupni i pravnim savjetnicima u slučaju potrebe.

Ostali podaci mogu biti dostupni ugovornim partnerima koji rade na održavanju informatičkog sustava, marketinškim i informatičkim uslugama, pravnim savjetnicima Voditelja obrade.

Podaci su zaštićeni najmanje sljedećim mjerama: pristup je omogućen samo ovlaštenim osobama uz lozinku i evidenciju pristupa, uz primjenu mjera informatičke sigurnosti od neželjenog pristupa i zaštite od gubitka: backup, firewall, SSL certifikat. Svi ugovorni partneri preuzeli su pravno valjanje obveze zaštiti osobnih podataka. Podaci prikupljeni videonadzorom obrađuju se u prostoriji kojoj mogu pristupiti samo ovlaštene osobe.

Mjera sigurnosti obrade osobnih podataka je također osiguranje prostora diskrecije oko informacijskog pulta.

Podaci se ne iznose iz Europske Unije.

11. Razdoblje pohrane osobnih podataka

Za Golden Tower Card Program privola vrijedi do opoziva ili 3 godine od isteka godine od zadnjeg korištenja Golden Tower Card ili 3 godine od isteka godine od zadnje komunikacije vezane za poruku poslanu putem web stranice. Podaci se brišu odmah : a) zahtjevu korisnika za isključenje iz Golden Tower Card programa; b) ukidanju programa Golden Tower Card od strane TOWER-a; c) opozivu privole; d) prestanku važenja privole.

Podaci prikupljeni putem web stranice pohranjuju se 5 godina od isteka godine u kojoj je riješen upit pošiljatelja.

Fotografije javnih događanja se objavljuju na web stranici najduže 3 godine od događaja.

Snimke videonadzora se sukladno zakonu pohranjuju najduže 6 mjeseci osim ako je zakonom propisan duži rok čuvanja ili ako su dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku.

Povlačenjem ili opozivanjem privole za obradu osobnih podataka Vaši osobni podaci se više neće koristiti, međutim povlačenje ili opozivanje iste ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije njena povlačenja.

Privola se može opozvati djelomično ili u cijelosti. Privola se opoziva slanjem pisanog opoziva na adresu TOWER-a ili e-mailom na adresu info@tower-center-rijeka.hr ili tower.center.sluzbenik.zop@kvadratiupravljanje.hr. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade prije njezina povlačenja.

12. Prava ispitanika

U svakom trenutku ispitaniku su zajamčena sljedeća prava:

  1. Pravo na pristup osobnim podacima - pravo od Voditelja Obrade dobiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci, informacije o svrsi obrade, kategorijama podataka koji se obrađuju, primateljima, vremenu pohrane, te postojanju prava da se zatraži ispravak, brisanje, ograničenje obrade ili prigovor na obradu.
  2. Pravo na ispravak - pravo zatražiti ispravak netočnih podataka ili dopuniti nepotpune podatke koji se na odnose na ispitanika.
  3. Pravo na brisanje - pravo od Voditelja Obrade ishoditi brisanje osobnih podataka koji se odnose na ispitanik pod određenim uvjetima, osim ukoliko njihovo čuvanje nije propisano zakonom.
  4. Pravo na ograničenje obrade osobnih podatka - pravo od Voditelja Obrade ishoditi ograničenje obrade koje se odnose na ispitanika pod određenim uvjetima.
  5. Pravo na ulaganje prigovora na obradu - pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka
  6. Pravo na prenosivost podataka - pravo prenijeti svoje osobne podatke kod drugog voditelja obrade, a ukoliko je tehnički izvedivo, prijenos će se izvršiti automatiziranim putem.
  7. Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, HR - 10 000 Zagreb, Tel. 00385 (0)1 4609-000, Fax. 00385 (0)1 4609-099, E-mail:azop@azop.hr, www.azop.hr


LAŽNO PREDSTAVLJANJE TOWER CENTRA RIJEKA

Internetom nažalost često kruže lažni nagradni natječaji ili nagradne igre ili se pojavljuju se lažni profili koji se navodno objavljuju u ime poduzeća Tower Center Rijeka d.o.o., što nije točno.

Tower Center Rijeka ni u kom slučaju ne bi tražio da svoje osobne podatke odajte putem sumnjivih poveznica, posebno ne brojeve kartica, PINove, lozinke niti bilo koji drugi podatak koji mora biti poznat isključivo i samo Vama. 

Kako bismo informirali i zaštitili kupce Tower Centera Rijeka, ovim putem napominjemo kako se sve nagradne igre koje organizira ili suorganizira Tower Centera Rijeka d.o.o. nalaze isključivo na internetskoj stranici https://tower-center-rijeka.hr/ ili https://tower-center-rijeka.hr/magazin, kao i na službenim stranicama na društvenim mrežama: Facebook https://www.facebook.com/TowerCenterRijeka, Instagram https://www.instagram.com/tower.center/ i Tik Tok https://www.tiktok.com/@towercenter.

Ako niste sigurni, ni pod kojim uvjetima ne dijelite svoje osobne podatke. Kako biste zaštitili ne samo sebe nego i druge, možete prijaviti sumnjive stranice izravno putem naših društvenih mreža ili putem maila: info@tower-center-rijeka.hr.

Kontakt


Adresa:
Janka Polića Kamova 81A
Pećine - Rijeka

Telefon: 051 403 815

E-mail:
info@tower-center-rijeka.hr

Scroll to top
Update cookies preferences