Pravila nagradne igre "Back to school"

Pravila nagradne igre "Back to school"

23.08.2020

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14), a u skladu s odredbama Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 8/10), TOWER CENTAR Rijeka d.o.o. Strossmayerova 16. 51000 Rijeka, OIB: 84184387126 dana 23.08.2020. godine, donijelo sljedeća:


PRAVILA NAGRADNE IGRE „BACK TO SCHOOL“ 


Članak 1.


Priređivač nagradne igre pod nazivom „BACK TO SCHOOL“ je Tower Center Rijeka d.o.o. Strossmayerova 16, Rijeka.


Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe priređivača te unapređenja i prodaje u trgovinama u Tower centru Rijeka.


Članak 2.


Nagradna igra održava se u trgovinama Tower centra Rijeka u periodu od 24.08.2020. do 06.09.2020.Članak 3.


Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija biti će objavljena na internetu, na stranici www.tower-center-rijeka.hr dana 23.08.2020.


Članak 4.


Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju građani koji u razdoblju od 24.08.2020. do 06.09.2020. ostvare jednokratnu kupnju u ukupnoj vrijednosti od najmanje 200,00 kuna u trgovinama Tower Centra Rijeka. Prilikom svake kupnje od najmanje 200,00 kn na blagajni prodavaonice mogu preuzeti nagradni kupon koji je potrebno ispuniti osobnim podacima, ime, prezime, ulica i broj, grad, telefon, broj računa za kupljenu robu, naziv trgovine u kojoj je ostvarena kupnja te tako ispunjeni kupon ubaciti u za to predviđenu kutiju koja se nalazi na I, II, III i IV katu na istaknutom mjestu.Članak 5.


Svaki kupac može sudjelovati sa neograničenim brojem kupnji u najmanjoj vrijednosti od 200,00 kn. 

Pravo sudjelovanja nemaju djelatnici u prodavaonicama Tower centar Rijeka te djelatnici samog Tower centra Rijeka.


Članak 6.


Fond nagrada sastoji se od 15 nagrada


SEGWAJ Električni romobil Kiskscooter E22E Dark -1 kom                  2.518,75 kn

HUAWEI MediaPad T3 2/32 10“ LTE Space Gray- 4 kom x 1.299,00      5.196,00 kn  

HUAWEI P40 Lite 6+128 Midnight – Black –        5 kom x   2.099,00   10.495,00 kn

HUAWEI Watch GT 2e Graphite Black  –             5 kom x 1.112,50      5.562,50 kn


Ukupan fond nagrada kolo iznosi:  23.772,25 kn

Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac.

Članak 7.Izvlačenje nagrada odvijati će se 07.09.2020. u Tower centru Rijeka na IV katu u 12 sati uz prisustvo komisije: predsjednik komisije Sanja Matić, članovi komisije  Anja Karuza, Anita Krešević.


Članak 8.


Imena dobitnika bit će objavljena na internetu, na stranici www.tower-center-rijeka.hr u roku od najviše (8) osam dana od izvlačenja.


Članak 9.


Dobitnici svoje nagrade mogu podići u operativnom sjedištu priređivača «Tower Center Rijeka» d.o.o. u Rijeci, J.P.Kamova u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi u kojoj će biti sve informacije o preuzimanju, uz predočenje osobne iskaznice. Prilikom preuzimanja nagrade obavezno se mora predočiti original računa kupnje na osnovu kojeg je sudjelovao u nagradnoj igri.


Članak 10.


Preuzimanjem nagrada prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 11.U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.


Članak 12.


Nagradna igra se može prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem dnevnog tiska ili preko web stranice organizatora nagradne igre www.tower-center-rijeka.hr ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA; PRAVO ORGANIZATORA NA OBJAVLJIVANJE PODATAKA O DOBITNICIMA

Članak 13.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici  su suglasni i daju privolu na obradu osobnih podataka za sudjelovanje u nagradnoj igri i izvlačenje dobitnika te ako postanu dobitnici nagrade daju privolu Organizatoru da bez naknade koristi i javno objavljuje u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu njihove osobne podatke: ime, prezime, adresu, sliku, video materijal i druge podatke koje mu sudionik/dobitnik stavi na raspolaganje, u svrhu javne objave rezultata nagradne igre, kako prilikom objave dobitnika i dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža, članaka ili sličnih materijala vezanih uz nagradnu igru. Na poziv Organizatora, dobitnik nagrade će dati svoju suglasnost i u pisanoj formi. Obrada osobnih podataka dobitnika nagradne igre, objava rezultata nagradne igre i unos osobnih podataka u zapisnik o izvlačenju dobitnika je zakonska obaveza Organizatora sukladnu Zakjonu o igranma na sreću i Pravilnika o priređivanju igara na srežu.

Organizator, kao voditelj zbirke osobnih podataka sudionika i dobitnika nagradne igre, prikuplja, vodi, održava i obrađuje zbirku prikupljenih osobnih podataka sudionika nagradne igre i dobitnika nagrada isključivo u svrhu provođenja nagradne igre i promotivne svrhe Organizatora u koje je ova nagradna igra organizirana, sukladno ovim Pravilima i zakonskim odredbama.

Prilikom prijave u nagradnu igru, na poseban upit Organizatora, sudionik će aktivnom potvrdnom radnjom, ako to želi, dati svoju suglasnost za korištenje danih obveznih osobnih podataka i za druge svrhe (npr. za automatiziranu obradu osobnih podataka i personalizirani pristup sudioniku, korištenje od strane povezanih društava Organizatora itd), te će, ako želi, dati i druge, dodatne osobne podatke za korištenje i obradu u točno navedene te druge svrhe.

Tako danu privolu sudionik može u bilo kojem trenutku povući slanjem zahtjeva na e-mail adresu ili  adresu sjedišta Organizatora prema kontaktima na web stranici Organizatora.

Organizator koristi i obrađuje osobne podatke isključivo dostavljene od strane sudionika, te je isključivo sudionik odgovoran za točnost i ispravnost danih podataka i dužan je i odgovoran pravovremeno obavijestiti Organizatora o njihovoj promjeni.

Sudionik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti informaciju o svojim osobnim podacima koje obrađuje Organizator, te može uložiti i prigovor na korištenje svojih osobnih podataka u situacijama koje Organizator temelji na postojanju svog legitimnog interesa, a svakako kada ih Organizator koristi za potrebe izravnog marketinga.

Za ostvarivanje svih svojih prava i obaveza u pogledu korištenja osobnih podataka, sudionik se može obratiti na e-mail adresu ili adresu sjedišta Organizatora ili prema uputi na dostavljenim promotivnim materijalima.

Svi osobni podaci će biti  zaštićeni primjenom primjerenih organizacijskih i tehničkih mjera, te će se s istima postupati zakonito i pošteno sukladno važećim propisima iz područja zaštite osobnih podataka. 

Sudionik je informiran i pristaje na mogućnost da Organizator pojedine aktivnosti oko obrade osobnih podataka vrši preko izvršitelja obrade (fizička ili pravna osoba koja obrađuje osobne podatke u ime voditelja zbirke podataka). Pri tome će Organizator prijenos vršiti na zakonit način i odabrati izvršitelja obrade koji zadovoljava sve primjerene sigurnosne standarde koji jamče visoki stupanj zaštite osobnih podataka.

Osobni podaci se koriste i čuvaju do opoziva od strane sudionika sukladno ovim Pravilima, osim ako zakon ne propisuje drugačije.

Sve ostale detalje vezane uz postupanje i zaštitu osobnih podataka te ostvarivanju svojih prava sudionik može pročitati u Pravilima zaštite privatnosti i Politici kolačića, koji su dostupni na web stranici Organizatora.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.


Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade svoju suglasnost i budu objavljena na web stranici www.tower-center-rijeka.hr.


Članak 15.


Priređivač se obvezuje 5% (1.188,61 kn) utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.Članak 16.


U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Rijeci.


Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem elektroničkih ili drugih javnih medija.

Članak 17.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila, te prijavom za sudjelovanje potvrđuje da je upoznat sa svrhom korištenja njegovih osobnih podataka i postupanja s istima.

S pravilima nagradne igre suglasno je Ministarstvo financija Republike Hrvatske prema rješenju od 12.08.2020.

Ur. Broj: 513-07-21-01-20-2

Klasa: UP/I-460-02/20-01/331


OBAVIJESTI