PRAVILA NAGRADNE IGRE BACK TO SCHOOL

PRAVILA NAGRADNE IGRE BACK TO SCHOOL

20.08.2021

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09) Tower Center Rijeka d.o.o. OIB: 84184387126, Strossmayerova 16, 51000 Rijeka, objavljuje pravila nagradne igre.

KLASA: UP/I-460-02/21-01/317

UBROJ: 513-07-21-01-21-2


PRAVILA NAGRADNE IGRE „BACK TO SCHOOL“


Članak 1.

Priređivač nagradne igre pod nazivom „BACK TO SCHOOL“ je Tower Center Rijeka d.o.o. Strossmayerova 16, Rijeka. Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe priređivača te unapređenja i prodaje u trgovinama u Tower centru Rijeka.

Članak 2.

Nagradna igra održava se u trgovinama Tower Centra Rijeka u periodu od 23.08.2021. do 16.09.2021.

Članak 3.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija biti će objavljena na internetu, na stranici www.tower-center-rijeka.hr najkasnije do 20.08.2021.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju građani koji u razdoblju od 23.08.2021. do 12.09.2021. ostvare jednokratnu kupnju u ukupnoj vrijednosti od najmanje 200,00 kuna u odabranim trgovinama Tower Centra Rijeka. Prilikom svake kupnje od najmanje 200,00 kn na blagajni prodavaonice mogu preuzeti nagradni kupon koji je potrebno ispuniti osobnim podacima, ime, prezime, ulica i broj, grad, telefon, broj računa za kupljenu robu, naziv trgovine u kojoj je ostvarena kupnja te tako ispunjeni kupon ubaciti u za to predviđenu kutiju koja se nalazi na II, i IV katu na istaknutom mjestu.

Članak 5.

Svaki kupac može sudjelovati sa neograničenim brojem kupnji u najmanjoj vrijednosti od 200,00 kn. Pravo sudjelovanja nemaju djelatnici u prodavaonicama Tower Centar Rijeka te djelatnici samog Tower Centra Rijeka.

Članak 6.

Fond nagrada sastoji se od sljedećih nagrada:

  1. Mi Electric Scooter Essential + kaciga Livall Helmet C20 Black 
  2. Mobitel MI 10T LITE 6+128 GB PEARL GRAY
  3. Pametni sat Mi Watch Lite (Black)
  4. Pametni sat Mi Watch Lite (Black)
  5. Pametni sat Mi Watch Lite (Black)
  6. Pametni sat Mi Watch Lite (Black)
  7. Pametni sat Mi Watch Lite (Black)
  8. Poklon bon Hoću knjigu u iznosu od 300,00 kn + knjiga Kako bolje misliti + boca za vodu Chills
  9. Poklon bon Intersport u iznosu 300,00 kn + Under Armour ruksak za školu
  10.  AQL bluetooth zvučnik Typhoon 


Ukupan fond nagrada iznosi: 7.438,00 kuna. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac.

Članak 7.

Izvlačenje nagrada odvijati će se 17.09.2021. u Tower Centru Rijeka na IV katu u 12 sati uz prisustvo komisije: predsjednik komisije Vanja Pletikosa Crnić, članovi komisije Tamara Manzoni, Anita Krešević.

Članak 8.

Imena dobitnika bit će objavljena na internetu, na stranici www.tower-center-rijeka.hr u roku od najviše (8) osam dana od izvlačenja.

Članak 9.

Dobitnici svoje nagrade mogu podići u operativnom sjedištu priređivača «Tower Center Rijeka» d.o.o. u Rijeci, J.P.Kamova 81a u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi u kojoj će biti sve informacije o preuzimanju, uz predočenje osobne iskaznice. Prilikom preuzimanja nagrade obavezno se mora predočiti original računa kupnje na osnovu kojeg je sudjelovao u nagradnoj igri.

Članak 10.

Preuzimanjem nagrada prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 11.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 12.

Nagradna igra se može prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem dnevnog tiska ili preko web stranice organizatora nagradne igre www.tower-center-rijeka.hr.


ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA; PRAVO ORGANIZATORA NA OBJAVLJIVANJE PODATAKA O DOBITNICIMA

Članak 13.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici  su suglasni i daju privolu na obradu osobnih podataka za sudjelovanje u nagradnoj igri i izvlačenje dobitnika te ako postanu dobitnici nagrade daju privolu Organizatoru da bez naknade koristi i javno objavljuje u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu njihove osobne podatke: ime, prezime, adresu, sliku, video materijal i druge podatke koje mu sudionik/dobitnik stavi na raspolaganje, u svrhu javne objave rezultata nagradne igre, kako prilikom objave dobitnika i dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža, članaka ili sličnih materijala vezanih uz nagradnu igru. Na poziv Organizatora, dobitnik nagrade će dati svoju suglasnost i u pisanoj formi. Obrada osobnih podataka dobitnika nagradne igre, objava rezultata nagradne igre i unos osobnih podataka u zapisnik o izvlačenju dobitnika je zakonska obaveza Organizatora sukladnu Zakonu o igrama na sreću i Pravilnika o priređivanju igara na srežu.

Organizator, kao voditelj zbirke osobnih podataka sudionika i dobitnika nagradne igre, prikuplja, vodi, održava i obrađuje zbirku prikupljenih osobnih podataka sudionika nagradne igre i dobitnika nagrada isključivo u svrhu provođenja nagradne igre i promotivne svrhe Organizatora u koje je ova nagradna igra organizirana, sukladno ovim Pravilima i zakonskim odredbama.

Prilikom prijave u nagradnu igru, na poseban upit Organizatora, sudionik će aktivnom potvrdnom radnjom, ako to želi, dati svoju suglasnost za korištenje danih obveznih osobnih podataka i za druge svrhe (npr. za automatiziranu obradu osobnih podataka i personalizirani pristup sudioniku, korištenje od strane povezanih društava Organizatora itd), te će, ako želi, dati i druge, dodatne osobne podatke za korištenje i obradu u točno navedene te druge svrhe.

Tako danu privolu sudionik može u bilo kojem trenutku povući slanjem zahtjeva na e-mail adresu ili  adresu sjedišta Organizatora prema kontaktima na web stranici Organizatora.

Organizator koristi i obrađuje osobne podatke isključivo dostavljene od strane sudionika, te je isključivo sudionik odgovoran za točnost i ispravnost danih podataka i dužan je i odgovoran pravovremeno obavijestiti Organizatora o njihovoj promjeni.

Sudionik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti informaciju o svojim osobnim podacima koje obrađuje Organizator, te može uložiti i prigovor na korištenje svojih osobnih podataka u situacijama koje Organizator temelji na postojanju svog legitimnog interesa, a svakako kada ih Organizator koristi za potrebe izravnog marketinga.

Za ostvarivanje svih svojih prava i obaveza u pogledu korištenja osobnih podataka, sudionik se može obratiti na e-mail adresu ili adresu sjedišta Organizatora ili prema uputi na dostavljenim promotivnim materijalima.

Svi osobni podaci će biti  zaštićeni primjenom primjerenih organizacijskih i tehničkih mjera, te će se s istima postupati zakonito i pošteno sukladno važećim propisima iz područja zaštite osobnih podataka. 

Sudionik je informiran i pristaje na mogućnost da Organizator pojedine aktivnosti oko obrade osobnih podataka vrši preko izvršitelja obrade (fizička ili pravna osoba koja obrađuje osobne podatke u ime voditelja zbirke podataka). Pri tome će Organizator prijenos vršiti na zakonit način i odabrati izvršitelja obrade koji zadovoljava sve primjerene sigurnosne standarde koji jamče visoki stupanj zaštite osobnih podataka.

Osobni podaci se koriste i čuvaju do opoziva od strane sudionika sukladno ovim Pravilima, osim ako zakon ne propisuje drugačije.

Sve ostale detalje vezane uz postupanje i zaštitu osobnih podataka te ostvarivanju svojih prava sudionik može pročitati u Pravilima zaštite privatnosti i Politici kolačića, koji su dostupni na web stranici Organizatora.


ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade svoju suglasnost i budu objavljena na web stranici www.tower-center-rijeka.hr.

Članak 15.

Priređivač se obvezuje 5% (371,90 kn) utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 16.

U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Rijeci.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem elektroničkih ili drugih javnih medija.

Članak 17.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila, te prijavom za sudjelovanje potvrđuje da je upoznat sa svrhom korištenja njegovih osobnih podataka i postupanja s istima.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih da suglasnost i budu javno objavljena.


U Rijeci, 23.9.2021.


Obavijesti za kupce
Scroll to top