PRAVILA NAGRADNE IGRE ROMANTIČNO PUTOVANJE

PRAVILA NAGRADNE IGRE ROMANTIČNO PUTOVANJE

13.01.2023

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14), a u skladu s odredbama Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 8/10), TOWER CENTER Rijeka d.o.o. Strossmayerova 16, 51000 Rijeka, OIB: 84184387126, podnosi zahtjev za odobrenje

KLASA: UP/I-460-02/22-01/588

URBROJ: 513-07-21-01-23-2


PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Romantično putovanje“

Članak 1.

Priređivač nagradne igre pod nazivom „Romantično putovanje“ je Tower Center Rijeka d.o.o. Strossmayerova 16, 51000 Rijeka.

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe priređivača te unapređenja prodaje u trgovinama u Tower Centru Rijeka.

Članak 2.

Nagradna igra održava se u trgovinama Tower Centra Rijeka u jednom kolu koje traje od 16.01.2023. do 12.02.2023. 

Članak 3.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija biti će objavljena na internetu, na stranici www.tower-center-rijeka.hr, najkasnije do 13.1.2023.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju svi punoljetni građani Republike Hrvatske koji u razdoblju od 16.01.2023. do 12.02.2023. ostvare jednokratnu kupnju u ukupnoj vrijednosti većoj od 20,00 EUR ( 150.69 kn) u trgovinama Tower Centra Rijeka koje sudjeluju u nagradnoj igri. Svi korisnici koji ostvare uvjet za sudjelovanje i ispune kupon s osobnim podacima – ime, prezime, ulica i broj, grad, telefon, broj računa za kupljenu robu te ga ubace u kutiju na 4. katu, ulaze u bubanj za izvlačenje dobitnika nagrade. 

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Tower Centera Rijeka d.o.o. te M2 upravljanje plus d.o.o., kao i zaposlenici trgovina u Tower Centru Rijeka.

Članak 5.

Svaki kupac može sudjelovati sa neograničenim brojem kupnji u najmanjoj vrijednosti od 20 EUR (150,69kn).

Članak 6.

Fond nagrada sastoji se od 1 nagrade:

WELLNESS POKLON PAKET U ATLANTIDA BOUTIQUE HOTELU U ROGAŠKOJ *****

Poklon paket uključuje:

  • 2 polupansiona za dvije osobe u premium smještajnoj jedinici, u terminu prema izboru u 2023. godini, a prema raspoloživim smještajnim kapacitetima hotela,
  • Romantičnu večeru u a la carte restoranu za dvije osobe,
  • Pjenušac u sobi prilikom dolaska,
  • Uzlazak na bazene, saune, fitness, jednom po osobi,
  • Slana terapija u trajanju od 40 minuta za dvije osobe,
  • Masaža u trajanju od 30 minuta za dvije osobe.    

Ukupan fond nagrada iznosi: 3.013,80 kuna ili 400 eura. Nagrada se ne može zamijeniti za novac. 


Članak 7.

Izvlačenje nagrade održat će se 13.02.2023. u Tower Centru Rijeka na IV katu u 13:00 sati uz prisustvo komisije: predsjednik komisije Vanja Pletikosa Crnić, članovi komisije Anita Krešević, Mladenka Marušić.

Članak 8.

Imena dobitnika bit će objavljena na internetu, na stranici www.tower-center-rijeka.hr u roku od najviše (8) osam dana od izvlačenja.


Članak 9.

Dobitnik svoju nagrade mogu podići u operativnom sjedištu priređivača Tower Center Rijeka d.o.o. u Rijeci, J. P. Kamova u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi u kojoj će biti sve informacije o preuzimanju, uz predočenje osobne iskaznice. U iznimnom slučaju da je dobitnik spriječen preuzeti nagradu, dobitniku se preporučenom poštom može poslati nagrada na prijavljenu adresu. Dobitnik dalje direktno s Atlantida boutique hotelom u Rogaškoj dogovara termin boravka – iskorištavanja nagrade. 

Članak 10.

Preuzimanjem nagrada prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 11.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 12.

Nagradna igra se može prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem dnevnog tiska ili preko web stranice organizatora nagradne igre www.tower-center-rijeka.hr 


ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA; PRAVO ORGANIZATORA NA OBJAVLJIVANJE PODATAKA O DOBITNICIMA

Članak 13.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade svoju suglasnost i budu objavljena na web stranici www.tower-center-rijeka.hr

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici  su suglasni i daju privolu na obradu osobnih podataka za sudjelovanje u nagradnoj igri i izvlačenje dobitnika te ako postanu dobitnici nagrade daju privolu Organizatoru da bez naknade koristi i javno objavljuje u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu njihove osobne podatke: ime, prezime, adresu, sliku, video materijal i druge podatke koje mu sudionik/dobitnik stavi na raspolaganje, u svrhu javne objave rezultata nagradne igre, kako prilikom objave dobitnika i dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža, članaka ili sličnih materijala vezanih uz nagradnu igru. Na poziv Organizatora, dobitnik nagrade će dati svoju suglasnost i u pisanoj formi. Obrada osobnih podataka dobitnika nagradne igre, objava rezultata nagradne igre i unos osobnih podataka u zapisnik o izvlačenju dobitnika je zakonska obaveza Organizatora sukladnu Zakonu o igrama na sreću i Pravilnika o priređivanju igara na srežu.

Organizator, kao voditelj zbirke osobnih podataka sudionika i dobitnika nagradne igre, prikuplja, vodi, održava i obrađuje zbirku prikupljenih osobnih podataka sudionika nagradne igre i dobitnika nagrada isključivo u svrhu provođenja nagradne igre i promotivne svrhe Organizatora u koje je ova nagradna igra organizirana, sukladno ovim Pravilima i zakonskim odredbama.

Prilikom prijave u nagradnu igru, na poseban upit Organizatora, sudionik će aktivnom potvrdnom radnjom, ako to želi, dati svoju suglasnost za korištenje danih obveznih osobnih podataka i za druge svrhe (npr. za automatiziranu obradu osobnih podataka i personalizirani pristup sudioniku, korištenje od strane povezanih društava Organizatora itd), te će, ako želi, dati i druge, dodatne osobne podatke za korištenje i obradu u točno navedene te druge svrhe.

Tako danu privolu sudionik može u bilo kojem trenutku povući slanjem zahtjeva na e-mail adresu ili  adresu sjedišta Organizatora prema kontaktima na web stranici Organizatora.

Organizator koristi i obrađuje osobne podatke isključivo dostavljene od strane sudionika, te je isključivo sudionik odgovoran za točnost i ispravnost danih podataka i dužan je i odgovoran pravovremeno obavijestiti Organizatora o njihovoj promjeni.

Sudionik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti informaciju o svojim osobnim podacima koje obrađuje Organizator, te može uložiti i prigovor na korištenje svojih osobnih podataka u situacijama koje Organizator temelji na postojanju svog legitimnog interesa, a svakako kada ih Organizator koristi za potrebe izravnog marketinga.

Za ostvarivanje svih svojih prava i obaveza u pogledu korištenja osobnih podataka, sudionik se može obratiti na e-mail adresu ili adresu sjedišta Organizatora ili prema uputi na dostavljenim promotivnim materijalima.

Svi osobni podaci će biti  zaštićeni primjenom primjerenih organizacijskih i tehničkih mjera, te će se s istima postupati zakonito i pošteno sukladno važećim propisima iz područja zaštite osobnih podataka. 

Sudionik je informiran i pristaje na mogućnost da Organizator pojedine aktivnosti oko obrade osobnih podataka vrši preko izvršitelja obrade (fizička ili pravna osoba koja obrađuje osobne podatke u ime voditelja zbirke podataka). Pri tome će Organizator prijenos vršiti na zakonit način i odabrati izvršitelja obrade koji zadovoljava sve primjerene sigurnosne standarde koji jamče visoki stupanj zaštite osobnih podataka.

Osobni podaci se koriste i čuvaju do opoziva od strane sudionika sukladno ovim Pravilima, osim ako zakon ne propisuje drugačije.

Sve ostale detalje vezane uz postupanje i zaštitu osobnih podataka te ostvarivanju svojih prava sudionik može pročitati u Pravilima zaštite privatnosti i Politici kolačića, koji su dostupni na web stranici Organizatora.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade svoju suglasnost i budu objavljena na web stranici www.tower-center-rijeka.hr.

Članak 15.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 16.

U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Rijeci.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem elektroničkih ili drugih javnih medija.

Članak 17.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila, te prijavom za sudjelovanje potvrđuje da je upoznat sa svrhom korištenja njegovih osobnih podataka i postupanja s istima.


Obavijesti za kupce
Scroll to top